Съвсем не толкова грозна празнична картичка™ – издание 2019

надпис MERRY WHATEVER AND A HAPPY NEW CHEER върху изображение на сценка с лего играчка-змей и лего котка пакостяща наред

Здравей,
Ето че настана време да погледнем към свършеното през старата година и да си пожелаем нежност за идната.

Пожелавам ти доволство. От себе си, от околните, дори от враговете.
Пожелавам ти опоненти, които да те направят по-добър човек. И приятели, с които да споделиш добрината.
Пожелавам ти година пълна с щастие, усмивки и мекота. Година, в която по-често да се намираш с блеснал поглед и все по-рядко със сбръчкани в недоволство вежди.

Пожелавам ти сладка умора. От нощи, които никога няма да забравиш и усмивки, които няма да изчезнат от лицето ти.
И тъй като вярвам, че погледът в бъдещето достига дотам, докъдето стигат плановете, ти пожелавам свобода за повече планове – разчертани на салфетка, надраскани набързо, натракани в захлас и най-вече, най-вече, – изпълнени.

Пожелавам ти яснота. За миналото, за настоящето, за бъдещето.
Пожелавам ти гордост. От свършеното и от планирането. От всички опити да се промениш към по-добро за себе си и за околните.
Пожелавам ти малки стъпки в правилната посока, които да те доведат до големи промени и които, щом си позволиш с ленива усмивка да погледнеш назад, никога и никак да не я помрачават.

И най-вече ти пожелавам грижа. Отдай на себе си същата грижа, каквато най-близките на душата ти биха получили от теб.

С пожелания за повече благост,
Змей

София, 25/12/2019

 

Предното издание можете са намерите тук: 2018.

А ако искате да се запишете за бъдещите издания на този мейл – попълнете тази форма.