Съвсем не толкова грозна празнична картичка™ – издание 2018

For English scroll down.

В идните няколко седмици ще пусна тук текстовете и картичките от не-съвсем-коледните ми ежегодни мейли.

Започваме с изданието от 2018-та година.

надпис MERRY WHATEVER AND A HAPPY NEW CHEER върху изображение на сценка с лего играчка-змей и лего котка бутаща елхата

Здравей,
Надявам се думите ми да те намират в несмутимия покой на празнична утрин.
Имам няколко пожелания за идната година и се надявам да ме изчетеш до край.

Пожелавам ти запълнени липси – там, където гняв разяжда самообладанието ти, да подмениш с покой; там, където нямаш нужда от смиреност, да избуи неудържимост; и когато сериозността на ежедневието се опитва да те трови, пожелавам ти лудешки хумор. Нека те остави без дъх.
Пожелавам ти повече котви и пристанища, към които съзнанието ти да се завръща, когато ветровете тестват устоите ти.
Пожелавам ти обич. Пожелавам ти я буйна, показна и в купища. Пожелавам ти я такава, от каквато имаш нужда.
Пожелавам ти пътувания, след които ще се намериш да обичаш себе си и света повече.
Пожелавам ти по-малко любимости отложени за утре.

И най-вече ти пожелавам грижа. Отдай на себе си същата грижа, каквато най-близките на душата ти биха получили от теб.

С пожелания за повече благост,
Змей

Леко, 25/12/2018

Ако искате да се запишете за бъдещите издания на този мейл – попълнете тази форма.

***

Hey there,
I have a few wishes for the coming year and I hope you’d bear with me to the end.

I wish you crazy humor when the seriousness of everyday life is trying to poison you. Let it leave you breathless.
I wish you more anchors for your mind to return to when the winds test your resistances.
I wish you trips after which you will find yourself loving yourself and the world more.
I wish you love. I wish it loud, affectionate and exactly the type that you need.
I wish you fewer favorite things postponed for tomorrow.

And above all, I wish you gentleness. Give yourself the same care that you’d give to those closest to you.

With wishes for more kindness,
Zmeyche

Lecco, 25/12/2018

If you would like to sign up for the future iterations of this e-mail – fill in this form.