Лиценз

Този блог е под лиценз Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. Какво означава това?

Материалите могат:

  • да бъдат копирани и разпространявани, адаптирани и надграждани.

Стига да се спазват следните условия:

  • Да бъда спомената като автор на оригиналните материали, да бъдат отбелязани направените по тях промени и да бъде дадена връзка към оригиналния източник и лиценза, под който се разпространява.
  • Разпространението да се извършва само с некомерсиална цел. Материалите не могат да бъдат ползвани с цел печалба.
  • При направени промени по материала с цел трансформация или надграждане, същия трябва да се разпространява под лиценза на оригинала.

Мултимедия:

Всички картинки, gif-ове и друга мултимедия са моя изработка и следва да бъдат разпространявани под същите условия като текстовете на материалите.

В случай, че мултимедия не е изработена от мен, старая се да давам информация за оригиналния източник. Ако информация липсва, а имате такава, ще се радвам да се свържете с мен, за да я добавя.

 

Като автор на блога си запазвам правото да променям и допълвам лиценза по всяко време.