Съвсем не толкова грозна празнична картичка™ – издание 2021

надпис MERRY WHATEVER AND A HAPPY NEW CHEER върху изображение на сценка с лего играчка-змей и лего котка пакостяща наред по време на сглобяването на шейна за раздаването на купища подаръци

Здравей,

Обръщам се към изминалата година и се чудя как се изтърколи изпод краката ми.
Как всички тези минути изтекоха между пръстите ми и как отново дойде време за пожелания.

Пожелавам ти завършеност. И силата да доведеш всичко започнато докрай.
Пожелавам ти задоволство. От свършеното, от наченатото, че дори и от предстоящото.
Пожелавам ти устойчивост. И незабрава в знанието, че имаш приятели, които няма да ти позволят да паднеш щом се препънеш.

Пожелавам ти любимости. Своевременни, навременни и крепки, дори когато се окажат мимолетни.
Пожелавам ти простота – в решенията, които ти предстоят; по пътеките, по които ще поемеш; в новостите, с които ще се сблъскаш.
Пожелавам ти разговори, срещи и дори разлъки след които да гледаш в бъдещето с бистър поглед, а самото то да е по-ясно, па макар и далечно.

Пожелавам ти по-малко забравени обещания. Най-вече от тези направени към себе си. И независимо от тежестта им, пожелавам ти да не се прекършиш изпод нея.
Пожелавам ти лекота.

И най-вече ти пожелавам грижа. Отдай на себе си същата грижа, каквато най-близките на душата ти биха получили от теб.

С пожелания за повече благост,
Змей

София, 25/12/2021

 

Предните издания можете са намерите тук: 2020, 2020-в-изолация, 2019, 2018.

А ако искате да се запишете за бъдещите издания на този мейл – попълнете тази форма.